DAGSORDEN til KSS-medlemsmøde 18.03.2023 i Herlufmagle:

 

 

 • Valg af dirigent, forslag Lola Hegelund Bentsen
 • Valg af referent, forslag Jens Christian Laursen
 • Susanne Fisker byder velkommen
 • Kasserens beretning.
 1. Kontingent: Vi foreslår et fast beløb hvert år, som dækker det hele, da det er svært at gennemskue den nuværende betalingsform. Beløb kan evt. besluttes af forsamlingen.
 2. Hvis vi ønsker officiel udstilling under KSS, skal der være lidt penge i kassen, uden at det bliver en opsparing.
  • Hjemmesiden, Susanne Fisker
  1. Brug af oprindeligt domæne
  2. Ny webmaster
  • Oplæg af Rikke Maj Lindholm & Jens Christian Laursen
  1. Indlæg til bladet som turnusordning
  2. Socialt tiltag på udstillinger som turnusordning
  3. Fejring af årets champions, junior champions & veteran champions
  • Skal Toplisten genopstå i 2024 og under hvilken form. Vi foreslår det samme pointsystem, men med nedenstående ændringer/regler.
  1. Alle KSS hunde, med dansk ejer og DKK stambog
  2. Betaler til Lhasa Apso gruppen
  3. 10 bedste udstillingsresultater som er gældende
  4. Droppe det med de 50 point
  5. Årets avlshan-tæve samt opdrætter optjener kun point fra de 3 bedste placeret hunde på listen.
  6. Hunde/opdrætter optjener først point fra indbetaling af kontingent.
  • Hvis Toplisten ikke genopstår hvad så med pokaler mv.
  • Eventuelt

   

  Del siden

  Regnskab 2022                                                                                       Regnskab 2023                          

  Fra Racerep. Susanne Fisker

  wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

  Så er nyt år i gang og der skal nu samles ind til udgifterne for hjemmesiden og Champion rosetterne.

  Derfor vil jeg gerne bede opdrætterne om at betale til nedenstående:

  Opdrætter tilskud til racen Lhasa Apso under KSS 2022.

  Som aftalt på vores medlemsmøde, sendes der en regning rundt til alle opdrættere af racen Lhasa Apso, som er medlem af KSS.

  Rosetterne bliver påtrykt med teksten

  Dansk Champion ”årstal”

  Skænket af Lhasa Apso

  opdrætterne i KSS

  Samtidig vil kennelnavnet blive oplyst på hjemmesiden, hvem det er som sponsorer rosetterne

  2 x roset a 125.00 = 250,00 incl. moms

  Det er også tidligere aftalt at driften til den nye hjemmeside, skulle forsøges at blive dækket af tilskud fra opdrætterne af Lhasa Apso, som er medlem af KSS.

  Giver man et tilskud til den nye hjemmeside, kommer man på listen over opdrættere. Giver man ikke et tilskud, vil ens kennelnavn ikke være på www.lhasaapso-kss.dk

  Tilskud årligt 100,00 incl. moms

  I alt til betaling som opdrætter KR. 350.00 incl. moms

  Bidragene indbetales på konto senest 1.4.2022;

  Regnr. 7606, kontonr. 1403291, eller MobilePay 21461022

  når pengene er modtaget, gives der besked til Karen og hun opdaterer informationerne på hjemmesiden.

  Som aftalt på medlemsmødet, kan der komme en ekstra opkrævning til drift af hjemmesiden, hvis antal af opdrættere ikke er nok til at dække nuværende udgift.

  Husk når i sælger hvalpe, at få dem meldt ind i KSS (klubben for små selskabshunde) og samtidig henvis til denne Facebook gruppe.

  Er din Lhasa Apso blevet Dansk Champion i år 2020 eller 2021 skal der gives besked til mig inden d. 20. januar, så jeg kan få bestilt Champion rosetter hjem.

  Krav hunden skal have titlen registreret på hundeweb.

  Følgende sendes til mig

  Hundens navn

  Hundens DKK-registreringsnummer

  Titel opnået i år 2020 eller 2021. 

  Bidrag til aktivitetskassen for racen Lhasa Apso

  Som aftalt på medlemsmødet vil der fremover blive opfordret til at racens medlemmer giver et bidrag til vores race.

  Det aftalte beløb for år 2022 er 200 kr. pr medlemskab af KSS.

  De indkomne penge skal bruges til at dække følgende udgifter.

  · Udgifter ved medlemsmøde

  · Udgifter til rosetter til årskonkurrencerne

  · Udgifter til rosetter ved den årlige specialudstilling under KSS

  · Udgifter ved kåring af årets hunde

  · Udgifter til aktiviteter for vores race.

  Toplisten til årskonkurrencen er kun for hunde, hvor ejer har betalt det årlige beløb senest d. 1.4.2022 eller senest 30 dage efter man er blevet medlem af KSS.

  Bidragene indbetales på konto senest d. 1.4.2022;

  Regnr. 7606, kontonr. 1403291, eller MobilePay 21461022

  når pengene er modtaget, gives der besked til Karen til ajourføring af toplisten, som bliver offentliggjort på hjemmesiden www.lhasaapso-kss.dk

  Ole Holck - kasserer i gruppen.

  wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

  Dagsorden til Lhasa apso Gruppemøde d 11/01 kl 19.

  HUSK:

  Den 11. januar kl. 19.00 afholder vi et online medlemsmøde over appen Messenger.
  Mødet er for alle KSS-medlemmer under Lhasa Apso gruppen.
  Der bliver lavet en gruppe på Messenger til mødet, og jeg ringer jer op via den.
  I skal senest d 5. januar melde tilbage til mig, enten via besked på Messenger, sms eller på mail, om I ønsker at deltage.
  Rikkemajlindholm@gmail.com.
  Ligeledes skal emner man ønsker behandlet på mødet, sendes til mig inden d. 5. januar.
  Jeg kan kontaktes på 93882057, hvis man ønsker hjælp til Messenger, eller hvis der er andre spørgsmål.

  HUSK: 

  at hvis I har et bedre billede til resultatsiden end det jeg har brugt, så må I endelig sende det til mig, det skal jo helst være det bedste der bliver brugt.

  at hvis I har fået ny dansk champion, så kan I sende mig et foto med tekst til siden med champions.

  at opdrætterne, der betaler for at vedligeholde denne hjemmeside, har ret til at stå på opdrætterlisten, så send foto og tekst til mig.

  at give besked når I har parret og når hvalpene er født, så det kan komme på hvalpesiden med foto og tekst.

  wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

  Alternativ topliste

  Som det kan læses længere nede under referat for gruppemødet sidste år, så vedtog vi dette alternative pointsystem og dette er det endelige resultat:

  Hej alle sammen

   Så nærmer vi os KKS Vejen og håber på at vejrguderne er med os

  Lørdag den 20/7 holder vi en lille special udstilling i Lhasa gruppen med fine overraskelser til både hund og ejer.

  Efter endt udstilling i gruppen, mødes vi til en lille forfriskning. 

  Ang. toplisten besluttede vi efter generalforsamling i Middelfart, at det koster 150 kr pr husstand at få sine hunde registreret på toplisten.
  Pengene går til div Rosetter og til udgifter ved socialt samvær i forbindelse med vores special udstillinger.

  De 150 kr skal indbetales på Lhasa Apso gruppens konto nr 1403291. Reg nr 7606.

  Eller på mobilpay 60804909. (Rikke maj lindholm)

  Så noterer jeg og overfører til kontoen.

  Pengene skal være indbetalt senest 21/7. 

  Fremadrettet vil penge til Hjemmesiden, championrosetter og beløb til toplisten blive opkrævet i januar måned.
  Gitte og jeg glæder os til en hyggelig udstilling i Vejen. Og ønsker jer alle en dejlig sommer.

  Mvh Rikke maj lindholm.

  Gruppe møde

  I forbindelse med generalforsamling i KSS. D 6 april. Afholder vi et møde Lhasa gruppen efter endt generalforsamling. Mvh Gitte og Rikke.

  Medlemsmøde i Lhasa Apso-gruppen i Vejen 21.07.2018

  Klasse

  3.vinder

  2.vinder

  1.vinder

  VG

  Excellent

  CK


  Mellem

  1

  3

  5

  3

  5

  5


  Åben

  1

  3

  5

  3

  5

  5


  Baby/hvalp

  3.vinder

  2.vinder

  1.vinder

  L

  SL

  BIM

  BIR


  1

  3

  5

  3

  5

  3

  5


  Alle årets hunde vil blive fejret ved slutningen af året, evt. i Middelfart efter udstillingen. Vi vil forhøre os om, det er muligt at leje et lokale i hallen, hvor vi kan uddele årspokaler og rosetter, og evt. spise sammen bagefter.
  Vi enedes om, at vandrepokaler ikke kan vindes til ejendom længere.
  Vi havde også en snak om, at der ikke længere skulle være pokaler, men kun rosetter. Dette var der ikke opbakning til:
  Vi blev enige om, at alle i gruppen vil blive opkrævet et beløb på 150 kr. årligt pr. husstand, og det er kun, dem der har betalt, der kan have hunde på toplisterne

  Ole fortalte lidt om regnskabet, og at med de nuværende udgifter/indtægter, vil kassen være tom om ca. 5 år. Vi håber så, at vi kan køre videre med de 150 kr. vi får ind pr. husstand pr. år.

  Vi mangler indslag til ”Lille Hund”bladet, så vi enedes om, at vi alle sammen laver et indslag til bladet. Rikke styrer, hvis tur det er til at lave indslag. Indslagene kunne f.eks. være:
  - En ny hvalpekøber, der fortæller om det at få en hvalp i huset
  - En god historie om vores hund, enten til hverdag eller udstilling eller andet.
  - En udstiller som fortæller det at udstille i det store udland på godt og ondt.
  - Alt muligt andet i forhold til at have en Lhasa Apso. Kun fantasien sætter grænsen for hvad.

  Hvis vi har ønsker om at få nogle bestemte dommere til at dømme på KSS-udstillingerne, er vi velkomne til at komme med forslag til Rikke, som så vil bringe forslagene videre til KSS. ( Der kom nogle ønsker allerede på mødet).

  Vi blev enige om, at vi alle skal tage godt imod de ”nye” udstillere og hjælpe dem efter bedste evne. Og at det er en fælles opgave.

  Rikke sluttede af med at ønske, at vi får et godt fællesskab fremover. Hun sendte også en stor tak til Erik, som har gjort en stor indsats for racen gennem årene.

  Racerepræsentant: Rikke Maj Lindholm

  Suppleant: Gitte Widstrup Jensen

  Husk lige:

  Hvis I vil stå på listen over "Opdrættere" at betale 100 kr. til Ole Holck. I skal selvfølgelig være medlem af KSS.

  Hvis I vil med på "Toplisten" at være medlem af KSS.

  At se under punktet "Aktuelt" jævnligt - det er her der vil komme nyheder og indkaldelser til møder.

  Gruppen er på Facebook

  Pi står for redigering og opdateringer.

  Rikke Maj Lindholm bød velkommen og fortalte, at Erik Gents har trukket sig fra posten som racerepræsentant, og at hun nu er ny racerepræsentant. Det fik hun gruppens opbakning til.

  Gitte Widstrup Jensen blev valgt som suppleant for Rikke.
  Tak til Erik for den tid og de kræfter, han har brugt som racerepræsentant.

  Vi diskuterede om vi kunne gøre noget for at få flere til at købe DKK-hunde og måske også få flere til at prøve at udstille deres Lhasa Apso.

  Pi og Lis har foreslået, at vi laver et stævne for Lhasa Apso, for at skabe mere interesse omkring racen og ligeledes i håb om, at vi måske kunne gøre flere interesserede i at købe hunde med DKK-stambøger og evt. få flere gjort interesserede i at udstille Lhasa Apso. Der vil blive inviteret hunde både med og uden stambog.
  - Vi vil invitere en dommer, som kan fortælle om, hvad de lægger vægt på i deres bedømmelser.
  - Vi vil invitere en dyrlæge, som kan fortælle lidt om hundens anatomi og sundhed.
  - Der vil også være nogle af de erfarne udstillere, som fortæller og viser lidt om pelspleje og grooming.
  - Gruppen giver et tilskud til arrangementet, men der skal også være en beskeden egenbetaling.
  Vi lægger en tråd på Facebook, hvor man kan komme med input til arrangementet f.eks. hvor skal det afholdes, hvornår skal det afholdes osv.
  Pi, Rikke, Gitte, Jens Christian, Gert, Charlotte, Jette og Ole udgør gruppen, som vil arbejde videre med at tilrettelægge arrangementet.

  Jens Christian foreslog, at vi udvidede pointsystemet, så der blev givet rosetter til de hunde, der var mest vindende i deres klasser. Karen fortalte, at det pointsystem vi har nu, ikke kan ændres/udvides.
  Vi enedes om, at Karen fortsætter med pointsystemet/toplisten uændret.
  Her ud over laver Jens Christian et pointsystem til Baby/hvalpeklasse, mellemklasse og åbenklasse, således at den hund, der har vundet mest i hver sin klasse også belønnes med en roset. Det er Jens Christian, der styrer pointlisten for disse 3 klasser.

  På Facebook finder du os under navnet "Lhasa Apso Danmark under KSS"
  Her kan medlemmerne (af KSS) selv uploade billeder og nyheder.

  Jeg håber at I vil bruge den flittigt.

  7/7 2018

  Medlemsmøde i Vejen:

  Hej alle sammen.

  Som i nok har læst holder vi gruppemøde efter endt udstilling lørdag d 21/6 I vejen. Der er kommet forslag ind om at vi rykker mødet, ud på Mikkelborg kro til om aftenen og spiser sammen derude. Dagens ret koster 69kr. Vil I melde tilbage til mig på 60804909. Hvad der kunne passe jer bedst. ?

  Mvh Rikke.

  2/7 2018

  Vigtigt om Toplisten:

  Husk at få Jeres ejeroplysninger med når I tilmelder til udstilling.

  Jeg er nødt til at vide hvem der ejer hunden for at kunne sætte den på toplisten.

  På flg. kan I se hvordan det kan gøres nemt og enkelt.

  DKK har lyttet til medlemmernes ønsker, og IT-afdelingen har arbejdet hurtigt inden sommerferien, så nu er det muligt også tilvælge, at Hundeweb som standard altid viser ovennævnte personlige oplysninger i kataloger og på resultatlister, med mindre du aktivt fravælger det på den enkelte tilmelding.

  Dette vil kun gælde for hunde, du ejer, og for fremadrettede tilmeldinger - ikke på tidligere tilmeldinger. Ønsker du at ændre dit valg i forbindelse med tidligere tilmeldinger, må du kontakte den klub eller kreds, der afholder prøven/udstillingen.

  Vælger du at klikke af i feltet på din ”Min side”, at dine personlige oplysninger må vises i kataloger mv., har du altid mulighed for at ændre tilbage til standardinstillingerne igen, hvis du fortryder.

  I videoen her kan du se, hvor og hvordan du ændrer dine indstillinger og tilvælger at få vist dine oplysninger:

  STANDARD-INDSTILLINGER OG ”MINE OPLYSNINGER” I KATALOG

  På grund af den nye EU-databeskyttelsesforordning gør opsætningen i Hundeweb.dk, at dine personlige oplysninger (ejerforhold, adresse, postnummer og telefonnummer) som standard ikke vises i kataloger og på resultatlister. Ved hver enkelt tilmelding kan du dog med et enkelt klik tilvælge at få dine oplysninger vist.

  Link til gruppens hjemmeside

  Sponsering af champion roset.

   

  30-01-2018

  Som aftalt på vores medlemsmøde, sendes der en regning rundt til alle opdrætter af racen Lhasa Apso, som er medlem af KSS.

  Rosetterne bliver påtrykt med teksten

  Dansk Champion årstal

  Skænket af Lhasa Apso

  opdrætterne i KSS

  Samtidig vil kennelnavnet blive oplyst på hjemmesiden, hvem det er som sponsere rosetterne

  2 x roset                              a 125.00                              =                    250,00 incl. moms

  Det er også tidligere aftalt at driften til den nye hjemmeside, skulle forsøges at blive dækket af tilskud fra opdrætterne af Lhasa Apso, som er medlem af KSS.

  Giver man et tilskud til den nye hjemmeside, kommer man på listen over opdrætter. Giver man ikke et tilskud, vil ens kennelnavn ikke være på www.lhasaapso-kss.dk

  Tilskud årligt                                                                                       100,00 incl. moms

  Bidragene indbetales på konto;

  Regnr. 7606,  kontonr. 1403291,

  når pengene er modtaget, gives der besked til Karen og hun sørge for at hjemmesiden bliver opdateres med informationerne.

  Disse 2 bidrag er frivillige og jeg vil ikke rykke for pengene.

  Hilsen

  Ole Holck

  Østerlundvej 2, Vrenderup

  6818 Årre

  Oleholck71@gmail.com

  23/12 2017

  Så har jeg omsider fået mit internet tilbage og har arbejdet hårdt på at få hjemmesiden opdateret.

  Der mangler stadigvæk vinderbilleder til nogle af udstillingerne, så hvis der er nogen der har dem på lager, så send dem lige til mig.

  Toplisten skulle også være den endelige for hele 2017, men jeg vil meget gerne have eventuelle rettelser, så den kan blive helt korrekt.

  Jeg vil også meget gerne have billeder af de sidste nye champions, for da min pc brændte sammen gik nogle af de tilsendte nemlig tabt.

  God jul og godt nytår til alle to og firbenede.

  Karen O.

  Medlemsmøde referat:

  På medlemsmødet d. 19. marts blev det besluttet at ny racerepræsentant bliver Erik Gents.

  Regnskabet føres stadigvæk af Ole Holck.

  Hjemmesiden og toplisten vedligeholdes fortsat af Karen Olesen.

  Pi Johanne Rasmussen administrerer stadigvæk gruppens Facebook side.

  Gert Keller har sagt ja til at fotografere på udstillingerne. 

  Toplisten: Fra og med 2017 er det de 10 bedste resultater der tæller med og der er ikke længere begrænsning på antallet af veteraner på listen over opdræt og avl. Se den reviderede liste under udstillinger.

  Hjemmesiden: Enighed om at sætte opdrætterne i rækkefølge efter hvor længe de har opdrættet lhasa apso med den ældste først osv.

  Vi vil også gerne understrege at vi er en samlet gruppe, hvor alle har indflydelse og håber derfor på at få tilbagemeldinger og foreslag til hvordan gruppen kommer til at fungere bedst muligt for alle os der har interesse i at udbrede kendskabet og kærligheden til vores skønne race.

  Sidste nyt fra FCI og et acceptabelt kompromis:

  August 3rd, 2015

  Breeds originating from Tibet

  On July 3rd, 2015, the FCI General Committee published a communication regarding the FCI-recognised dog breeds

  Tibetan Mastiff (Do-Khyi) (230)
  Tibetan Spaniel (231)
  Tibetan Terrier (209)
  Lhasa Apso (227)
  Shih Tzu (208)

  Sensitive and attentive to the many voices heard after this publication,
  receptive to the opinion of FCI members and breed clubs,
  after extensive communication with CKU,
  with respect to historical considerations about these breeds’ origin,

  the FCI General Committee have amended their decision to mention China as country of origin.  Consequently, the above-mentioned breeds’ country of origin is “Tibet (China)”.

  The FCI General Committee

  Nyt fra FCI

  Always attentive to the opinion of the breeders worldwide, we took note of the uproar concerning the attribution of the 2019 World Dog Show to China and to the decision regarding the country of origin of the following breeds : DO-KHYI (230), TIBETAN TERRIER (209), TIBETAN SPANIEL (231), LHASA APSO (227) and  SHIH TZU (208).

  Whilst we understand the concern expressed by the breeders worldwide about both situations, the FCI wishes to inform that the decision to grant the organization of the WDS 2019 to China was taken by a decision of our General Assembly where 68 countries were present or represented and by a large majority of votes, in total transparency and according to the principles of democracy internationally recognised and accepted.  That decision was made on basis of a very open and complete presentation made by our Chinese member, CKU, during which our Chinese member delegation has clearly mentioned the cultural differences between China and most of the other countries in the world.  The FCI sees it as an excellent opportunity to raise awareness among  the Chinese  population that the dog, our beloved friend, is a member of our families, a living entity and most of all Man's best Friend.  May we add that China won the right to organise this WDS over several other countries, namely Spain, Germany and Croatia, in a clear victory.  

  In addition, we find it important to clarify that our Chinese member, CKU, is an FCI full member. As such, CKU has the right to ask to be the country of origin of the breeds indicated above.  It is important to know that any change in a breed standard can be implemented worldwide if and only if the FCI General Committee, following recommendations of the FCI Standards and Scientific Commissions, approves it. 

  Nowadays, the FCI is more than ever committed to the betterment and safeguard of the Dog and to promoting its welfare, love and respect in the four corners of the world.  

  For the FCI

  Rafael de Santiago
  FCI President

  Ny hjemmeside

  Så er vi igang med at forny Lhasa Apso Gruppens hjemmeside og vi vil meget gerne have konstruktiv kritik og forslag til punkter og indhold.

  Hjemmesidens endelige navn er: www.lhasaapso-kss.dk

   

  Det ville være fint om I henviser til den på Jeres egen hjemmeside og facebook. I kan kopiere nedenstående banner med link:

  Den gamle hjemmeside for Lhasa Apso Klubben vil stadigvæk være tilgængelig med arkiv og historik på: www.lhasaapso.dk

  Vi vil også meget gerne have billeder af de vindende hunde og sjove billeder til galleriet.

  Send evt. til: www.dropbox.com til min mail.

  Jeg er foreløbigt webmaster: webmaster@lhasaapso-kss.dk